• معرفی
  • محصولات
  • مقالات

درباره فاطمه سامانی

کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهرکرد، کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران
163 دنبال کننده