طرح های راست چین

به اطلاع فروشندگان محترم وبسایت راست چین می رسانیم , این سایت در نظر دارد در جهت حمایت هرچه بیشتر از طراحان و فروشندگانی که همکاری مستمر و انحصاری با راست چین داشته اند طرح هایی به شرح ذیل را در آینده نزدیک اجرا نماید:

White-userطرح های تشویقی :

Coin128١- اهداء جوایز نقدی به طراحانی که بیشترین فروش را در بازه های سه ماهه ثبت کنند.

٢– افزایش درصد سود آوری نمونه کارهایی که در راست چین به عنوان قالب های ویژه انتخاب شده اند و جزء ١٠ محصول پر فروش راست چین قرار گرفته اند.

٣- ارسال پیشنهاد همکاری در پروژه های طراحی وب به پرکارترین و پردرآمدترین طراح.

Black-userطرح های تنبیهی :

١- کاهش درصد سود آوری نمونه کارهایی که در سایت های متفرقه عرضه می گردند  (تا ۵۰ درصد)

٢- حذف و تعدیل در نمایش کلیه نمونه کارهای طراحانی که همکاری گستره با سایت های متفرقه داشته اند
(تعدیل و حذف در بخش های قالب های ویژه , ویترین راست چین و … صورت خواهد پذیرفت)


تومان