فروشنده گرامی
با توجه به اجباری بودن گذارندن دوره "بهبود تجربه و افزایش فروش" برای همه فروشندگان، از شما دعوت می شود با تکمیل فرم زیر یکی از زمان های قابل انتخاب که امکان حضور دارید را انتخاب کرده و در روز انتخابی در وبینار حضور داشته باشید.

محتوای جلسه:

  • راهکارهای افزایش فروش
  • راهکارهای افزایش رضایت مشتری
  • دریافت بازخورد و تجربه از شما
  • معرفی امکانات جدید راست چین
  • توضیحات درباره کمپین های پیش رو

توجه داشته باشید ظرفت هر روز حداکثر 60 نفر خواهد بود. در پایان جلسه حضور و غیاب صورت می گیرد. مهلت شرکت در وبینارها تا پایان اسفند خواهد بود.