درباره فاطمه کاظمی زاده

من کی هستم؟

  • Senior FrontEnd Developer at @drKermany
  • مدرس فنی حرفه ای
  • برنامه نویس سنیور وب / موبایل
  • و یک معلم شاد 😊

ارتباط با من

 

48 دنبال کننده