• معرفی
  • محصولات
  • مقالات

درباره فاطمه کاظمی زاده

من کی هستم؟Senior FrontEnd Developer at مدرس فنی حرفه ایبرنامه نویس سنیور وب / موبایلو یک معلم شاد 😊

53 دنبال کننده