درباره فاطمه کاظمی زاده

مدرس دانشگاه و برنامه نویس سامانه های اینترنتی - سر‌پرست و مدیر تیم توسعه سمت کاربری

38 دنبال کننده
جمعه سیاه راستچین