• معرفی
  • محصولات
  • مقالات

درباره ریحانه مهری

من ریحانه مهری دانشجوی کارشناسی مهندسی IT دانشگاه شهرکرد🌸🌱

قوانین

فرصت نصب برای هر درخواست برابر با 24 ساعت میباشد در صورتیکه در این بازه نصب انجام نشد, میتوانید درخواست بازگشت مبلغ را بدهی

نصب محصول انجام میشود اما در صورت تداخل داشتن با افزونه دیگری فقط نام افزونه برای شما ذکر خواهد شد اما رفع تداخل برعهده کاربر میباشد نه طراح.

22 دنبال کننده