قوانین

پشتیبانی از طریق تیکت یا شبکه های اجتماعی
جمعه سیاه راستچین