• معرفی
  • محصولات
  • مقالات

قوانین

استفاده از محصولات وب سایت راست چین تنها در یک دامنه به ازای هر خرید در یک دامنه به ازای هر خرید امکان پذیر است و استفاده در بیش از یک دامنه نیازمند اجازه رسمی از تیم طراح و مدیریت وب سایت راست چین است.پشتیبانی تیم هسته وب تنها یک دامنه را پشتیبانی می کند و اگر روی دامین های دیگری نصب شود و دچار مشکل شوید، پشتیبانی تیم هسته وب را نخواهید داشت.در صورت تغییر هر یک از قسمت های کد که منجر به بروز مشکل شود، پشتیبانی تیم هسته وب مسولیتی را نمیپذیرد و پشتیبانی تیم هسته وب را نخواهید داشت. اگر میخواهید تغییری در کدها ایجاد کنید، توسط یک تیم حرفه ای و یا با مشاوره ما این کار را انجام دهید.تغییر درمحصولات و فروش انها به هر نحو غیر مجاز میباشد و برابر قوانین جرایم رایانه ای با سوء استفاده کنندگان برخورد می شود.

13 دنبال کننده