نمایش GPS در نقشه گوگل

با استفاده از این ابزار به راحتی میتوانید با کشیدن و رها کردن نشانگر بر روی نقشه، GPS دقیق آدرس مورد نظر خود را بدست بیاورید.