قالب جنه (وبلاگ راست چین)

تعداد کل مطالب وبلاگ راست چین در قالب جنه، 1 میباشد.

معرفی محصول

دست در دست هم برای ادامه کمک به زلزله زدگان

از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد… از حدود چند ماه گذشته، صدها نفر در چند زلزله واقع شده در نقاط مختلف کشور، کشته و مجروح شده اند! چندین هزار میلیارد…

زهرا کامران، 6 ژانویه 2018

تومان