اتحادیه فارسی سازان (وبلاگ راست چین)

تعداد کل مطالب وبلاگ راست چین در اتحادیه فارسی سازان، 1 میباشد.

اخبار

تشکیل اتحادیه طراحان و فارسی سازان

هلدینگ راست چین در نظر دارد در جهت احقاق حقوق طراحان و فارسی سازان قالب و افزونه در ایران اولین اتحادیه طراحان وب ایران را تشکیل دهد. این اتحادیه دارای…

کامران یزدانی نیا، 6 ژوئن 2017

تومان