درباره mrvahab

آموخته ام که: خدا عشقست و عشق تنهاخداست! آموخته ام: وقتی ناامید میشوم خدا،با تمام عظمتش،عاشقانه انتظار میکشد،دوباره به رحمتش امیدوارشوم! آموخته ام: اگر تاکنون به آنچه خواستم نرسیدم،خدا برایم بهترش را درنظر گرفته!!

قوانین

پشتیبانی تنها از طریق تیکتینگ راستچین انجام می شود
لطفا در خارج از ساعات اداری 9 الی 5 عصر تماس نگیرید .

9 دنبال کننده