Fliper Book- فلیپر بوک قالب و کتاب سه بعدی jQuery

Fliper Book- فلیپر بوک قالب و کتاب سه بعدی jQuery - قالب فارسی وب سایت

\\"\\"توجه: در این قالب از عکس ها و SVG های بسیاری استفاده شده است که شما باید مطابق میل خود آن هارا حذف و با تصاویر دیگری جایگزین کنید،

لازم به ذکر است فایلهای SVG دارای سایز بزرگی میباشند و تصویر اصلی در قسمت کوچکی آز آن گنجانده شده است که شما نیز باید تصویر خود را در آنجا قرار دهید تا درست نمایش داده شود 🙂

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط