قالب صفحه در دست ساخت حرفه ای 2 - قالب فارسی وب سایت
  • طراحی حرفه ای به کمک jquery و Ajax
  • استفاده از فونت های فارسی B Koodak Bold و B Yekan
  • حرکت ابر ها در قالب همزمان با حرکات ماوس
  • عضویت در خبرنامه نامه همراه با تائید ایمیل jquery

تصاویر قالب :

http://upload7.ir/imgs/2014-09/82360524845154042121.png

http://upload7.ir/imgs/2014-09/97934920515868667840.png

 

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط