راست منو - اسکریپت

راست منو، گونه ساده و زیبایی از منوی های عمودی است که در قالب (طراحی تخت) طراحی شده و در آن از دستورات CSS3&HTML5 استفاده شده است و مناسب هرنوع طرحی می باشد.

۱۰ رنگ مختلف برای آن در نظر گرفته شده است (آبی؛ سیاه، نارنجی، سبز و شش رنگ دیگر) همچنین ۵ فونت فارسی زیبا در سه فورمت استاندارد در آن گنجاده شده است.

در قسمت آخر منو، میتوانید لینک شبکه های اجتماعی را در آن قرار دهید، همچنین مینوانید راست منو را در هر دو جایگاه راست و چپ با تغییر یک کلمه قرار دهید.

 

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط