ماژول تخفیف به ازای روش پرداخت(پرداخت انلاین) اپن کارت 2

ماژول تخفیف به ازای روش پرداخت(پرداخت انلاین) اپن کارت 2 -  افزونه اپن کارت

پس از درخواست های فراوان ماژول اپن کارت  تخفیف به ازای پرداخت اماده و در اختیار گاربران عزیز قرار گرفت .با استفاده از این ماژول شما میتوانید برای یک روش پرداخت به عنوان مثال پرداخت انلاین بانکی ۱۰ درصد تخفیف بدهید . ماژول برای همه نسخه های ۲ قایل استفاده است اپن کارت ۲.۱.۰۱.-۲.۰.۳.۱-۲.۰.۱.۱و ۲.۲.۰.۰ ماژول پس از پرداخت قابل دانلود  است   .

این ماژول فقط در سایت راستچین ارایه شده است .

قسمت مدیریت و قسمت کاربری     قسمت کاربری

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط