قالب صفحه در دست ساخت حرفه ای 1 - قالب فارسی وب سایت

طراحی بسیار زیبا به کمک jquery و Ajax

استفاده از فونت های فارسی B Koodak Bold و B Yekan

تصاویر قالب :

http://upload7.ir/imgs/2014-09/43171849033976317937.png

http://upload7.ir/imgs/2014-09/65739329840365784301.png

http://upload7.ir/imgs/2014-09/55150906895439876244.png

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط