قالب صفحه در دست ساخت - قالب فارسی وب سایت

طرحی ساده و جذاب از صفحه استاتیک “در دست ساخت”
نکته: کلیه عناصر صفحه واکنش گرا (حساس به حرکت نشانگر) بوده و تماماً از HTML5 استفاده شده – ScreenShot قالب در “پیش نمایش” قرار گرفته.
ویژگی ها:

  • فارسی
  • استاندارد
  • گرافیک جذاب
  • سازگار با مرورگر ها
  • CSS3 و HTML5 و jQuery

تصویر نمونه:


یک تصویر از هزاران واژه ارزشمندتر است. (ناپلئون بناپارت)

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط