داله – قالب خلاق به زودی HTML - قالب فارسی وب سایت

قالب HTML  به زودی

داله قالبی خلاق برای صفحه به زودی شماست. به راحتی می توانید آن را ویرایش و سفارشی کنید و از آن استفاده کنید.

  • فعال / غیر فعال کردن شمارش معکوس
  • تنظیم تاریخ شمارش معکوس
  • تنظیم شمارش معکوس زمان با استفاده از UTC
  • فعال / غیر فعال کردن پوشش
  • سفارشی کردن رنگ پوشش
  • سفارشی کردن رنگ پس زمینه صاف
  • سفارشی کردن تعداد تصاویر اسلایدشو
  • سفارشی کردن مدت زمان نمایش تصاویر اسلایدشو
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط