افزونه وردپرس فارسی بازخورد سریع نوشته

افزونه وردپرس فارسی بازخورد سریع نوشته - افزونه وردپرس

افزونه وردپرس فارسی بازخورد سریع نوشته

وقتی یک کابر وارد یک مطلب سایت شما می شود ، دو دکمه به او نمایش داده خواهد شد . یکی برای پسندیدن مطلب و دیگری برای نپسندیدن .

اگر کاربر شما روی دکمه پسندیدن کلیک کند یک کال تو اکشن به اون نمایش داده می شود تا او را برای انتشار مطلب شما در شبکه های اجتماعی ترغیب کند .

اما اگر کاربر مطلب شما را نپسندد ، فرمی به او نمایش داده می شود و از او خواسته می شود که دلیل نپسندیدن خود را برای شما ارسال کند .

نکته : برای ارسال ایمیل بازخورد ها باید تنظیمات ایمیل وردپرستان فعال و تنظیم باشد.

\”\\”\\”\”

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط